___
Oppunder tregrensa mot Budalsfjella i Trøndelag finner du Fjellgarveriet, et lite økologisk garveri som har vokst fram på Rønning gård som en attåtnæring til gårdsdrifta.
Her lager de alt for hånd og utnytter de råvarene og ressursene de har rundt seg som bark, fett eller bålrøyk.
Back to Top